Kontrolno telo

homeicon

Kontrolno telo “Tipa A” TERRA-PAK  je posebna i prepoznatljiva organizaciona i funkcionalna celina u TERRA-PAK O.D., Beograd, koja ispunjava zahteve kao „kontrolno telo tipa A”. Njegova nezavisnost je utvrđena normativnim aktima TERRA-PAK O.D., Beograd i u drugim dokumentima sistema menadžmenta.

Kontrolno telo TERRA-PAK na zahtev klijenta vršiti kontrolisanje i ocenu usaglašenosti sa zahtevima Pravilnika o bezbednosti dečjih igrališta “Sl. Glasnik RS 41/19) opreme i prostora za igru dece, tobogana za vodu, opreme za skejt parkove i dr. prema ŠEMI KONTROLISANJA u skladu sa zahtevima relevantnih standarda:

 • SRPS EN 1176:2013 – Oprema i potrebna površina za dečija igrališta – deo 1,
 • SRPS EN 1176:2013 – Dodatni specifični bezbednosni zahtevi i metode ispitivanja za ljuljaške – deo 2.
 • SRPS EN 1176:2013 – Dodatni specifični bezbednosni zahtevi i metode ispitivanja za tobogane – deo3.
 • SRPS EN 1176:2013 – Dodatni specifični bezbednosni zahtevi i metode ispitivanja za žičare – deo 4.
 • SRPS EN 1176:2013 – Dodatni specifični bezbednosni zahtevi i metode ispitivanja za vrteške – deo 5.
 • SRPS EN 1176:2013 – Dodatni specifični bezbednosni zahtevi i metode ispitivanja za opremu za njihanje – deo 6.
 • SRPS EN 1176:2013 – Uputstvo za ugradnju, kontrolu, održavanje i korišćenje – deo 7.
 • SRPS EN 1176:2013 – Dodatni specifični bezbednosni zahtevi i metode ispitivanja za potpuno zatvorenu opremu za igru – deo 10.
 • SRPS EN 1176:2013 – Dodatni specifični bezbednosni zahtevi i metode ispitivanja za prostorne mreže – deo 11.
 • SRPS EN 1177:2013 – Površine igrališta koje ublažavaju udar – Određivanje kritične visine pada,

Za neposredno izvršavanje poslova u Kontrolnom telu odgovorni su:

 • Tehnički rukovodilac,
 • Rukovodilac kvaliteta,
 • Kontrolori,

Osoblje KT, odgovorno za kontrolisanje opreme/prostora za igru dece, poseduje odgovarajuće kvalifikacije, iskustvo, obuku i zadovoljavajuće poznavanje zahteva kontrolisanja koje obavlja. Kontrolno telo poseduje propisanu opremu i alate za obavljanje poslova kontrolisanja, navedene i opisane u KT-01.03.01: Katalog – opreme za kontrolisanje.

Kontrolisanje opreme/dečijih igrališta se vrši u zavisnosti od obima kontrolisanja:

 1. Kontrolisanje pre stavljanja u upotrebu
 2. Prvi pregled (Redovni pregled)
 3. Kontrolisanje tokom upotrebe
 4. Godišnji pregled
 5. Vanredni pregled

KT TERRA-PAK nakon završenog postupka kontrolisanja, a u slučaju pozitivnog ishoda kontrolisanja, u odnosu na zahteve iz referentnih standarda i dokumenta sačinjava Izveštaj o kontrolisanju i izdaje SERTIFIKAT o usaglašenosti.

Naš tim

Direktor

Aksinja Brzaković

Tehnički rukovodilac

Uroš Brzaković

Kontrolor

Slađana Milosavljević

Rezervni delovi i oprema

Skejt parkovi

Kontrolisanje

Dečija igrališta

Gumene podloge

Akva parkovi

Sertifikacija