Gumene podloge

homeicon

U skladu sa zahtevima Standarda SRPS EN 1176:2013:

Ispod svih delova opreme za dečija igrališta sa slobodnom visinom pada koja je veća od 600 mm i/ili opreme koja prouzrokuje prinudno kretanje tela korisnika (ljuljaške, tobogani, njihalice, vrteške, žičare i dr.) mora se nalaziti površina za ublažavanje udara preko čitavog područja udara (Tačka 4.2.8.5. Zaštita od povreda o površinu područja udara u prostoru pada), predlažemo i izrađujemo zaštitne livene gumene podloge.

Izlivanje elastične podloge izrađene od gumenog granulata izvodi se u dva sloja na prethodno pripremljenu čvrstu podlogu. Prvi, amortizujući sloj se izvodi od mešavine prozirnog poliuretana i SRB granulata u dimenziji 4-8 mm, u debljini umanjenoj za 10 mm od ukupne tražene debljine. drugi sloj od mešavine prozirnog, UV stabilnog poliuretana i granulata u boji u dimenziji 1-3 mm u debljini 10 mm .
Izrada i kvalitet gumene podloge je u skladu sa Standardom SRPS EN 1177:2012.

Rezervni delovi i oprema

Skejt parkovi

Kontrolisanje

Dečija igrališta

Gumene podloge

Akva parkovi

Sertifikacija